Missio

Halvat nettisivut laadukkaalla otteella.

Miksi Puoliksi.fi on olemassa?

Puoliksi.fi takana ovat Milja ja Satu. Olemme molemmat web- ja graafiisia suunnittelijoita, joilla on useampi vuosi yrittäjyyttä takana. Useamman vuoden kahden kesken käymissä keskusteluissamme jatkuvasti nousi esiin sama ongelma pienyrittäjän kohdalla. Tarve kaikelle markkinoinnille on suuri, mutta budjetti pieni. Lisäksi usein kohtaamamme tilanne oli, että asiakas on juuri hankkinut uudet nettisivut, mutta itse niiden päivittämisestä ei tule mitään, eikä olisi varaa maksaa jokaisesta muutoksesta. 

Olemme itse käyttäneet satoja työtunteja etsiessämme asiakkaillemme parhaita ratkaisuja. Näiden ja asiakkaimme tarpeiden pohjalta lähdimme suunnittelemaan nettisivupaketteja, jotka olisi puoliksi tehtyjä, jotta asiakas voi säästää pitkän pennin mutta ei kompastu yleisimpiin virheisiin sivuston rakenteita tehdessä. 

Halvat nettisivut Puoliksi.fi

Laadukkaat ja halvat nettisivut

Nettisivut ilmaiseksi ei aina kannata

Ammattilaisten tekemät nettisivut ovat kalliita, koska räätälöityjen nettisivujen tekoon kuluu aikaa ja ammattilaisten tunnit ovat arvokkaita. Kuitenkin tilanteessa, jossa budjetti on pieni monet yrittäjät lähtevät tekemään itse “Ilmaiseksi”, joka usein kuitenkin tekee vahingossa paljonkin harmia omalle yritystoiminnalle.

Yleinen tilanne on, jossa asiakas on jo itse tehnyt nettisivut ja nähnyt paljon vaivaa, mutta alustaa pitäisi vaihtaa. Usein tällöin sivut joudutaan tekemään käytännössä alusta pitäen uudestaan, joka tulee maksamaan täysin uuden räätälöidyn nettisivuston verran eli tuhansia euroja. Monesti myös itse puuhailemalla sivusto on rakennettu niin, että hakukoneet tekevät kaikkensa että välttävät sivuston nostamista näkyville. 

Olemme pyrkineet tekemään kaikki pakettimme niin, että niitä on mahdollista jatkokehittää joko meidän tai toisten ammattilaisten toimesta (tai itse jos niin haluaa). Sivustoon helppo myöhemmin lisätä lisää sivuja tai vaikka verkkokaupan jos niin haluaa (Katso lisäpalvelut). Sinun ei siis tarvitse olla ennustaja ja tietää mitä sivustosi tulevaisuudessa kaipaa vaan voit antaa sivuston kasvaa yrityksesi rinnalla.

Taidolla ja tiedolla

Omista yrityksistä yhteistyöhön

Puoliksi.fi on yhteystyöprojekti Satun ja Milja välillä. Virallisesti Puoliksi.fi kuuluu Miljan yritykseen Ihanillaan, mutta todellisuudessa kyseessä on yhteinen projekti. 

Olemme molemmat web- ja graafisia suunnitelijoita, mutta tarjontaamme suunnittelun lisäksi kuuluu perinteisen työkuvan lisäksi muutakin. Milja tarjoaa laajoja hakukoneoptimointipalveluita sekä brändikehitys tapaamisia. Satulla on miehensä kanssa valokuvausstudio Studio Palojärvi ja upea vuokrattava luovatila Tampereen keskustassa Green Door Culture.

Suosittelemme ja toivomme, että olette rohkeasti meihin yhteydessä myös muilta saroilta! Todennäköisesti pystymme auttamaan tai osaamme ohjata oikealle tyypille.

Käytämme evästeitä sisällön ja mainosten personointiin, sosiaalisen median ominaisuuksien tarjoamiseen ja liikenteen analysointiin. View more
Cookies settings
Accept
Tietosuojaseloste
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Rekisteriseloste

Puoliksi.fi/Ihanilla Oy sitoutuu noudattamaan Suomessa voimassaolevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muita sen toimintaan sovellettavia lakeja ja säädöksiä, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Ihanilla Oy:n henkilöstö on velvoitettu pitämään kaikki henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina. Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. Rekisterinpitäjä Puoliksi.fi / Ihanilla Oy   Yhteystiedot: Hatanpään puistokuja 30 C 94 33900 Tampere   Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa Ihanilla Oy / Milja Käppi Näsilinnankatu 28 33200 Tampere 0503789081 milja@ihanilla.com
Rekisteröidyt
Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.
Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen. Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella.  
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
  • Asiakassuhteen hoitaminen
  • Palveluista kertomiseksi
  • Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
  • Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot
  • nimi / y-tunnus
  • osoite
  • sähköposti
  • puhelinnumero
  • verkkolaskutustiedot
Asiakastiedot
Tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista Yhteydenottojen ja asiakaskokemuksien kirjaaminen
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen milja@ihanilla.com
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilöltä itseltään asiakassuhteen syntyessä ja/tai verkkolomakkeen kautta. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla. Rekisterinpitäjän verkkosivujen evästeiden avulla.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Ihanilla Oy:n ulkopuolelle. Luovutamme tietoja ainoastaan Flatdot Oy:lle ja Webomir Oy:lle järjestelmän toimintojen ja muiden teknisten asioiden hoitamisen vaatimissa puitteissa. Webomir Oy ja Flatdot Oy on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia eikä käytä tietoja markkinointitarkoituksiin. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
  • Mailchimp
Käsittelyn kesto
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. Kuitenkin tietoja säilytetään enintään kaksi (2) vuotta rekisteröidyn ja Rekisterinpitäjän välisestä viimeisestä aktiivisesta tapahtumasta lukien. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut umpeen. Henkilötietoja voidaan tarvittaessa käyttää asiakassuhteen päättymisen jälkeen voimassa olevan lainsäädännön niin vaatiessa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta. Lisäksi Rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan tai poistetaan viipymättä.
Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Lisäksi Flatdot Oy, Webomir Oy ja heidän työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja IT-tuen yhteydessä. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
Save settings
Cookies settings
Puoliksi ota yhteyttä

Ole yhteydessä

Täytä lomake ja olemme pian yhteydessä!

Yhteystiedot
Yhteydenoton syy
Onko viesti osoitettu tietylle henkilölle?
Nettisivupaketit

Haluatko paketin valmiiksi asennettuna?

80€ (sis.alv.24%